Αγγλικά

Ανακαίνιση κατοικιών - επαγγελματικών χώρων

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η ανακαίνιση μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου, μπορεί να οφείλεται σε πρακτικούς ή αισθητικούς λόγους, καθώς και σε αλλαγή χρήσης. Για έναν χώρο που ήδη κατοικείται ή χρησιμοποιείται επαγγελματικά, η ανακαίνιση έχει πάντα θετική επίδραση στην ψυχολογία των ενοίκων.

Η εταιρία μας διαθέτει το προσωπικό για μία επιτυχημένη ανακαίνιση. Η ανακαίνιση κατοικίας συνήθως περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

· Ολικές ή μερικές καθαιρέσεις ενδιάμεσων τοίχων, αλλαγή θέσης ή ανέγερση νέων χωρισμάτων ξηράς, ως επί το πλείστον, δόμησης,διαμόρφωση χώρων.

· Αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, τεχνολογίας θερμοδιακοπής.

· Αντικατάσταση εσωτερικών πορτών, ντουλαπιών, πάγκων και γενικότερα εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών.

· Επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα ή/και καλωδιώσεων, νέα κατανομή φορτίων, νέους διακόπτες και ρευματολήπτες κ.λπ.

· Βελτίωση ή αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης ή/και αποχέτευσης).

· Αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση νέου δαπέδου ή επισκευή του ήδη υπάρχοντος, ανάλογα με την κατάσταση του παλαιού και την επιθυμία του πελάτη. Γίνεται νέο δάπεδο με πλακίδια, πλωτό πάτωμα κ.λπ.

· Επέμβαση στο τρόπο θέρμανσης του χώρου με ενδεχόμενη αλλαγή τεχνολογίας.

· Αλλαγή επένδυσης του λουτρού ή W.C, συνήθως με πλακίδια, και των ειδών υγιεινής.

· Ανανέωση των βαφών όλων των δομικών στοιχείων.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΛΟΥΤΡΟΥ

Η ανακαίνιση ενός λουτρού, συνήθως περιλαμβάνει:

· Την αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

· Την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

· Την ενδεχόμενη αλλαγή θέσης συσκευών (π.χ. πλυντηρίου, φωτιστικών κ.λπ.), καθώς και την πρόβλεψη νέων θέσεων.

· Το επίχρισμα των τοίχων και της οροφής με σωστό αλφάδιασμα.

· Την κατασκευή ρύσεων στο δάπεδο με τσιμεντοκονίαμα.

· Την επένδυση των τοίχων και του δαπέδου με πλακίδια.

· Την τοποθέτηση των νέων ειδών υγιεινής.

· Τον χρωματισμό των επιφανειών, όπου δεν τοποθετήθηκαν πλακίδια.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνήθως 5-6 ημέρες, ανάλογα και με το μέγεθος του λουτρού. Εξ άλλου το κάθε λουτρό έχει τις δικές του ιδιομορφίες και ο κάθε πελάτης τις δικές του προτιμήσεις, οπότε και το τελικό κόστος διαμορφώνεται μετά από συνεννόηση.


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η ανακαίνιση της κουζίνας συνήθως περιλαμβάνει:

· Την αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων των τοίχων και των παλιών ντουλαπιών.

· Την αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

· Την ενδεχόμενη αλλαγή θέσης συσκευών (π.χ. πλυντηρίου, φωτιστικών, ηλεκτρικής κουζίνας, ψυγείου κ.λπ.), καθώς και την πρόβλεψη νέων θέσεων.

· Το επίχρισμα των τοίχων και της οροφής με σωστό αλφάδιασμα.

· Τον χρωματισμό των επιφανειών, όπου δεν τοποθετούνται πλακίδια.

· Την τοποθέτηση νέων ντουλαπιών.

· Την επένδυση με πλακίδια στον τοίχο ανάμεσα στον πάγκο και τα ντουλάπια τοίχου.

 

 

Web Design & Development by