Αγγλικά

Τα Έργα μας

Εφαρμογές Γεωσυνθετικών

1) Προμήθεια μεμβράνης για τη στεγανοποίηση γέφυρας προαστιακού ΤΕΡΝΑ ΑΕ , Μέγαρα 2003

2) Προμήθεια φύλλων πολυεστέρα PET 1200 για την ενίσχυση του θαλάσσιου πυθμένα στην επέκταση κυματοθραύστη στο δέλτα Κηφισού , ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 2003

3) Προμήθεια –τοποθέτηση μεμβράνης και γεωυφάσματος στο έργο αποστράγγισης της σήραγγας της Εναντίας στη θέση Αγ. Νικολάου στο Μέτσοβο, 2002-2005.

4) Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με γεωύφασμα ( wrapping method)

5) Σταθεροποίηση πρανούς με κάλυψη με γεωυφασμα

6) Ενίσχυση οδοστρώματος με γεώπλεγμα

7) Ασφαλτοστρωμα πριν και μετά τη βλάστηση του

Εφαρμογές Γεωσωλήνων

Α) Ακτομηχανικά έργα

Α1) Ανάπλαση παραλίας : Grand Resort Hotel ,Λαγονήσι-Aθήνα, 2003

Α2) Ανάπλαση παραλίας : Dubai Marine Spa and resort , Dubai, UAE , 2007

Α3) Σχεδιασμός τεχνητών νησιών με γεωσωλήνες - Coconut islands , Abu Dhabi coast, UAE, 2007

Α4) Αποκατάσταση διαβρωμένης νησίδας σε ιδιωτική περιοχή του Abu Dhabi coast, UAE, 2007

Β) Έργα αφυδάτωσης λυματολάσπης σε αστικά , γεωργικά , βιομηχανικά λύματα.

Β1) Αστικά λύματα

1) Αφυδάτωση λυματολάσπης αστικών λυμάτων στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης Αττικής με το σύστημα των γεωσωλήνων, Demo 2004

2) Αφυδάτωση λυματολάσπης αστικών λυμάτων στο ΚΕΛ Χερσονήσου Κρήτης με το σύστημα των γεωσωλήνων,2006

3) Αφυδάτωση λυματολάσπης αστικών λυμάτων στο ΚΕΛ Καρτεράδων Θήρας με το σύστημα των γεωσωλήνων, 2006

4) Αποθήκευση επεξεργασμένης λυματολάσπης αστικών λυμάτων στο ΚΕΛ Λαρίσης με το σύστημα των γεωσωλήνων, 2007

Β2) Γεωργικά λύματα

1) Αφυδάτωση λυμάτων ελαιοτριβείου με το σύστημα των γεωσωλήνων, Δήμος Αρακύνθου Αιτωλοακαρνανίας 2006-2007

2) Αφυδάτωση λυμάτων Μονάδας μεταποίησης ιχθύων ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ , Demo Λευκάδα , 2006

3) Αφυδάτωση λυμάτων της γαλακτοβιομηχανίας ΦΑΓΕ , Demo Eργοστάσιο Μεταμόρφωσης , 2006

4) Προμήθεια και  τοποθέτηση των  υλικών  για αφυδάτωση με τη μέθοδο των γεωσωλήνων στην μονάδα στη θέση Πλατανιά, Βόνιτσας 2011-2013

Β3) Βιομηχανικά λύματα

1) Αφυδάτωση λυμάτων Μονάδας πλύσης και διαλογής αδρανών BETOFIL , Demo , Θήβα, 2007

2) Αφυδάτωση λυμάτων Βιομηχανίας παραγωγής χρωμάτων , Demo , Αθήνα, 2007

 

Web Design & Development by