Αγγλικά

Υπηρεσίες

Έργα πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου

Συνεπής στην πολιτική της : «προώθηση προϊόντων φιλικών και υποστηρικτικών προς το περιβάλλον – πράσινες πόλεις» η εταιρία μας εισήγαγε μια σειρά προϊόντων με σκοπό τη διαχείριση και ανακύκλωση των όμβριων υδάτων για τη δημιουργία της πράσινης πόλης. Τα συστήματα αυτά έχουν πολλές εφαρμογές : από υπόγειες δεξαμενές όμβριων για την ανακύκλωση στο πότισμα του πρασίνου ή το πλύσιμο, μέχρι τη δημιουργία ταρατσόκηπων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Αποκατάσταση διαβρωμένων ακτών & Υποστήριξη έργων τεχνητής προσάμμωσης παραλίας

Η εταρία μας μετέφερε στην Ελλάδα και προσάρμοσε στις κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου το σύστημα των γεωσωλήνων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών και την επαναδημιουργία παραλίας. Οι εύκαμπτοι κύλινδροι από υφαντά φύλλα πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα που επιτρέπουν την τάχιστη αποστράγγιση του νερού, τοποθετούνται ύφαλα στον πυθμένα της θάλασσας, γεμίζονται υδραυλικά με άμμο και λειτουργούν όπως ακριβώς οι φυσικοί ύφαλοι, διασπώντας την ενέργεια των κυμάτων τα οποία διαβρώνουν τις ακτές και παρασύρουν την άμμο. Εμποδίζουν έτσι τη διαφυγή της άμμου μετά την τεχνητή προσάμμωση της παραλίας, ενώ ενσωματώνονται πολύ γρήγορα στο φυσικό περιβάλλον του βυθού.

Στεγανώσεις

Η εταιρία μας, δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο των στεγανώσεων κτιρίων (βλ. ΜΕΤΡΟ και Μουσείο Ακρόπολης), λιμνοδεξαμενών, ΧΥΤΑ κ.λπ. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία και σε εργασίες επισκευής σκυροδέματος και ανακαίνισης κατοικιών.

Οδικά & σιδηροδρομικά έργα

Η εταιρία μας συνεργάζεται με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους γεωσυνθετικών προϊόντων. Διαθέτει, επομένως, όλη τη γκάμα των υφαντών και μη υφαντών γεωυφασμάτων, πολυεστερικά γεωπλέγματα και μεμβράνες για την ενίσχυση και αποστράγγιση των γεωτεχνικών έργων των οδοστρωμάτων και σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και την επιδιόρθωση οδοστρωμάτων, την ενίσχυση πρανών και την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η ποιότητα των υλικών εγγυώνται την άψογη απόδοση, την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των έργων.

Διαχείριση υδάτων

Η εταιρία μας εισάγει στην Ελλάδα εύκαμπτες δεξαμενές, κατασκευασμένες από PVC πιστοποιημένο για τη χρήση του στην αποθήκευση πόσιμου νερού. Μαζί με τα συστήματα διαχείρισης υδάτων, δημιουργείται μια πλήρης σειρά προϊόντων και συστημάτων για τη διαχείριση των υδάτων.

Επίσης, τα water balloon dam αλλά και οι γεωσωλήνες χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη ανάπτυξη φράγματος σε ποτάμια σε αντιπλημμυρικά έργα.

Διαχείριση αστικών, γεωργικών και βιομηχανικών και λυμάτων

Το σύστημα των γεωσωλήνων έχει εφαρμογές και στη διαχείριση των λυμάτων και συγκεκριμένα στην αφυδάτωση και τη χωρίς οσμές αποθήκευση της λυματολάσπης των αστικών λυμάτων (ΚΕΛ), των γεωργικών λυμάτων (π.χ κατσίγαρος, γαλακτομικά προϊόντα) και των βιομηχανικών λυμάτων, π.χ λατομεία. Η μεγάλη αποστραγγιστική ικανότητα των υφαντών γεωσυνθετικών φύλλων σε συνδυασμό με τη χρήση κροκκιδωτικών, επιτυγχάνει τη χαμηλού κόστους και υψηλού βαθμού αφυδάτωση των λυμάτων.

Επίσης, στις εύκαμπτες δεξαμενές, κατασκευασμένες από ειδικά ενισχυμένο PVC, μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τοξικά λύματα και υγρά, καθιστώντας τες, έτσι, κατάλληλες για εφαρμογές παραγωγής βιοαερίου.

Web Design & Development by