Αγγλικά

GesHellas

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία μας ιδρύθηκε με σκοπό την εμπορία σύγχρονων δομικών υλικών στην ελληνική αγορά. Πιστή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής μας, προώθησε τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά νέες υπηρεσίες, προϊόντα και  τεχνολογίες στον χώρο των ακτομηχανικών έργων, των γεωτεχνικών, των έργων πρασίνου και κατασκευών εξωτερικού χώρου και της διαχείρισης νερού και αφυδάτωσης των λυμάτων.

Συγκεκριμένα τα προϊόντα μας έχουν ποικίλες εφαρμογές σε έργα :

 • Γεωτεχνικά (ενίσχυση υπεδάφους , πρανών και οπλισμού γης)
 • Ακτομηχανικά (αντιδιαβρωτικά έργα, αναμόρφωσης τοπίου)
 • Στεγανοποίησης  (κτιρίων, λιμνών, Χ.Υ.Τ.Α.)
 • Διαχείρισης νερού (διαχείριση ομβρίων και ανακύκλωση)
 • Διαχείριση λυμάτων (αφυδάτωση λυματολάσπης αστικών, γεωργικών, βιομηχανικών λυμάτων)
 • Αποκατάστασης τοπίου και διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων

και γενικότερα σε έργα και κατασκευές που έχουν άμεση σχέση με τη διαμόρφωση του φυσικού μας περιβάλλοντος, με τρόπο που να συνδυάζει τη χρήση σύγχρονων υλικών με την οικολογική ευαισθησία .

Με συνεχή έρευνα αγοράς, προτείνουμε λύσεις και προϊόντα που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας πάντα ως κίνητρο την ικανοποίηση και συνεχή ενημέρωση των πελατών μας. Με τους συνεργάτες μας εντός και εκτός Ελλάδας, παρακολουθούμε τις νέες απαιτήσεις στο χώρο των κατασκευών και προτείνουμε καινοτόμες λύσεις με σύγχρονα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Η εμπειρία των στελεχών μας στις εφαρμογές των σύγχρονων δομικών υλικών εγγυάται την αρτιότητα των τεχνικών λύσεων που προτείνουμε, το δε σύγχρονο logistics  της αποθήκη μας εγγυάται την γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας .

Τα προϊόντα ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Γεωσυνθετικά υλικά και συστήματα (στεγανωτικές μεμβράνες,υφαντά και μη υφαντά γεωυφάσματα, αποστραγγιστικά συστήματα, γεωπλέγματα, γεωκυψέλες κ.λπ.)
 • Δεξαμενές αποθήκευσης νερού και υγρών
 • Φορητοί σάκοι από ειδικές μεμβράνες για την αποθήκευση πόσιμου νερού και τοξικών υγρών
 • Γεωσωλήνες για εφαρμογές αφυδάτωσης και προστασίας ακτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Τεχνολογίες ακτομηχανικών έργων για την προστασία από διάβρωση, την ανάπλαση ακτών, την αναμόρφωση τοπίου και τη δημιουργία τεχνητών νησίδων
 • Εξειδικευμένες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών λυμάτων και διαχείρισης λυματολάσπης
 • Συστήματα υπόγειας αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης νερού, ανάπτυξης πρασίνου και ταρατσόκηπων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνικό τμήμα μελετών και τεχνικής υποστήριξης στην τοποθέτηση των προϊόντων και στην εφαρμογή των τεχνολογιών.

Έμπειρο συνεργείο τοποθετήσεων των υλικών (στεγάνωση κτιρίων και κάθε έργου πολιτικού μηχανικού, ΧΥΤΑ, λίμνες, εγκατάσταση Geotube® σε Μονάδες διαχείρισης λυμάτων κλπ.

Η εταιρία μας, εκτός από την εμπορία, υποστηρίζει πλήρως τους πελάτες της στο σχεδιασμό των κατασκευών, στην επιλογή του σωστού προϊόντος και στην τοποθέτηση των υλικών με τρόπο που να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η μακροβιότητα του κάθε έργου.

Web Design & Development by